ホーム Hawaiian Kamehameha Schools
ホーム Chorus
ホーム Group
ホーム out of print/廃盤
Kamehaheha Schools/I Mua E Na Poki` i
Used/中古 コンディションgood

01.`O `Oe Ia E Kalaninuimehameha (`oli) - 52
02.Ka `Olelo Ho` ohiki Kanaka Maoli - 1:24
03.Bless This Land / Hawai` i Aloha - 3:48
04.He Inoa No Puahi - 3:05
05.Mele O Ke Ke` ena Kalaunu - 3:35
06.He Ma` i Keia Nou E Davida - 2:15
07.He Ma`i No Kapi` plani - 3:14
08.Aia I Nu` uanu Ku`u Lei Kamakahala/Kauluwela - 2:40
09.Kulukulu Waimaka O Ka Lahui - 4:18
10.Mele O Ka Mahi` ai - 2:15
11.Na Moliaola O Kai - 3:31
12.Na `Oiwi ` Olino / E Ku` u Kulaiwi E! - 3:25
13.Kumulipo - 3:52
14.Ei` a Hawai`i - 1:19
15.Aloha Tahiti - 2:47
16.Na Ienova No I Hana - 3:38
17.Kanaka Maoli Pledge - 1:25

2007Copyright year